Trwa ładowanie...
d48qqys

Grupa Tauron wdrożyła nowy model organizacyjny

Skupiająca około 30 spółek grupa energetyczna Tauron wdrożyła nowy model organizacyjny, dzięki któremu zarządzanie grupą ma być tańsze i bardziej efektywne. Wyodrębniono wiodące obszary biznesowe i centra usług wspólnych oraz zlikwidowano dublujące się struktury.

Share
d48qqys

W poniedziałek przedstawiciele grupy podsumowali pierwsze efekty rozpoczętego z początkiem maja wdrażania nowego modelu biznesowego. Efektem podjętych działań ma być faktyczna integracja poszczególnych obszarów w grupie, by mogła stać się bardzie elastyczna, a przez to sprawniejsza w działaniu. W praktyce chodzi m.in. o odbiurokratyzowanie i uproszczenie procesu podejmowania decyzji.

"Przestawiliśmy zwrotnicę i zaczęliśmy modelować organizację grupy Tauron ze struktury pionowej na poziomą ().Takie podejście pozwoli nam wykorzystać wszystkie synergie, które daje uczestnictwo w grupie kapitałowej, a to przełoży się na realne oszczędności i podniesienie efektywności" - wskazał w poniedziałek wiceprezes spółki Tauron Polska Energia ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński.

W nowej strukturze grupy wyróżniono centrum korporacyjne, obszary biznesowe oraz centra usług wspólnych. Centrum korporacyjne jest nadrzędną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie grupą i podejmowanie najważniejszych decyzji. Natomiast w ramach obszarów biznesowych spółka stawia na zarządzanie procesowe, czyli taką współpracę wszystkich ogniw w grupie, by decyzje zapadały możliwie szybko i według jednolitych dla wszystkich zasad.

d48qqys

"Zmieniając model zarządzania niwelujemy formalne procesy decyzyjne na rzecz zarządzania procesowego. Powołanie zespołów zarządzających w obrębie poszczególnych strumieni procesowych pozwoli na ujednolicenie funkcjonowania danych obszarów w obrębie całego łańcucha wartości. W nowym podejściu stawiamy nie tylko na współpracę, ale realne uczestnictwo w danym procesie" - tłumaczył wiceprezes.

Przypomniał, że grupa kapitałowa Tauron powstała z wielu mniejszych podmiotów prowadzących różne rodzaje działalności, związanej głównie z produkcją energii elektrycznej i ciepła. Kamiński ocenił jednak, że mimo wielu działań integracyjnych w ostatnich latach grupa jako całość nie osiągnęła dotąd w pełni satysfakcjonującego poziomu efektywności operacyjnej - stąd zmiana modelu biznesowego, aby wyeliminować dublujące się działania i wewnętrzną konkurencję w ramach grupy.

Nowa koncepcja opiera się nie tylko na zarządzaniu procesowym, ale także zakłada większą orientację na klienta. Z tego powodu w spółce Tauron Polska Energia, która jest dominującym podmiotem w grupie kapitałowej, stworzono nowy obszar biznesowy w całości poświęcony klientowi - znajdzie to również odbicie w zaktualizowanej strategii grupy Tauron, nad którą kończą się obecnie prace.

W ramach nowego modelu wydzielono też obszar zajmujący się działalnością handlową. Jest to jedyna działalność operacyjna realizowana kompleksowo (począwszy od zakupu paliw aż po hurtowy obrót energią) w spółce Tauron Polska Energia. Inne rodzaje działalności, jak wydobycie węgla, wytwarzanie czy dystrybucja energii elektrycznej, skupione są w spółkach z grupy kapitałowej.

d48qqys

W toku warsztatów z udziałem pracowników grupy Tauron wypracowano również nowe założenia misji grupy oraz wartości, jakimi chce się ona kierować w biznesie; skupiają się one wokół haseł: partnerstwo, rozwój i odwaga.

Z kapitałem ok. 16 mld zł grupa Tauron należy do największych firm w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem oraz największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Jej sieci dystrybucyjne obejmują 18,3 proc. powierzchni Polski, głównie na południu kraju. Grupa ma 258 tys. km linii energetycznych oraz ok. 5,3 mln odbiorców. Kontroluje 29 proc. polskich zasobów węgla energetycznego.

Jak podała spółka w piątkowym komunikacie, Tauron szacuje, że w pierwszym półroczu 2016 roku grupa zanotowała ok. 10 mln zł skonsolidowanej straty netto i ok. 1,65 mld zł zysku EBITDA. Przychody ze sprzedaży w tym okresie oszacowano na 8 mld 940 mln zł, a zysk operacyjny na ok. 130 mln zł. To szacunkowe dane, przed oceną biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2016 r. nastąpi 17 sierpnia.

d48qqys

Podziel się opinią

Share
d48qqys
d48qqys