Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

GTC - Dodatkowe informacje dotyczące portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej Globe Trade Centre ...

GTC - Dodatkowe informacje dotyczące portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej Globe Trade Centre S.A. (10/2011)
Share
dxarqri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2011
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Dodatkowe informacje dotyczące portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej Globe Trade Centre S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre SA ("Spółka") niniejszym informuje, że w związku z obowiązkiem informacyjnym GTC Real Estate Holding BV, zamieściła na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące portfela nieruchomości na dzień 31 grudnia 2010 roku. Informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki pod linkiem http://www.gtc.com.pl/nieruchomosci/informacje-ogolne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Additional information on property portfolioThe Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“Company”) herebyinforms that in relation to the reporting obligation of GTC Real EstateHolding B.V., the Company has posted to its website detailed informationon the property portfolio as at 31 December 2010. The information can beaccessible on the Company’s website under the linkhttp://www.gtc.com.pl/properties/properties-overview.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 5
(ulica) (numer)
022 606 07 00 022 606 04 10
(telefon) (fax)
gtc@gtc.com.pl www.gtc.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-25-113 012374369
(NIP) (REGON)
dxarqri

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2011-04-04 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri