Trwa ładowanie...
d4iv6a2

GTC - Zawarcie znaczącej umowy - ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości Platinium Business Park...

GTC - Zawarcie znaczącej umowy - ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości Platinium Business Park V (4/2013)

Share
d4iv6a2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy - ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości Platinium Business Park V | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz nr 43/2012 z dnia 31 października 2012 r. Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka" lub "GTC") niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu 28 lutego 2013 r. Diego sp. z o.o., spółka zależna od GTC, podpisała Umowę Sprzedaży ("Umowa Sprzedaży") z Calobra Investments Sp. z o.o. ("Calobra"), spółką z grupy Allianz Real Estate, dotyczącą sprzedaży nieruchomości Platinium Business Park V przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, obejmującej łącznie budynek Platinium Business Park V oraz grunt, na którym jest posadowiony. Łączna cena sprzedaży wynikająca z Umowy wyniosła 33.897.439 EUR. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Concluding a material agreement – final sale agreement of the Platinium Business Park V project In reference to current reports No. 29/2012 dated 14 June 2012 and No. 43/2012 dated 31 October 2012, the Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company” or “GTC”) hereby announces that on 28 February 2013 Diego sp. z o.o., subsidiary of the Company, signed final sale agreements (the “Sale Agreements”) with Calobra Investments Sp. z o.o. (“Calobra”) of the Allianz Real Estate Group, regarding the sale of Platinium Business Park building V at ul. Domaniewska in Warsaw, comprising the Platinium Business Park V building and the plot of land where it is situated. The total price set out in the Preliminary Agreements amounted to EUR 33,897,439. Legal grounds: § 5, section 1, sub-section 3 of the Regulation of the Minister of Finance (Polish Journal of Laws No. 33, item 259) of 19 February 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on the conditions under
which information required by legal regulations of a non-Member State may be recognised as equivalent. | |

d4iv6a2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2013-02-28 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2