Trwa ładowanie...
d1dmw4h

GTC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2015 r. (8/2015)

GTC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2015 r. (8/2015)

Share
d1dmw4h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) zwołuje na dzień 23 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (?Walne Zgromadzenie?), które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 w budynku ?Taurus?. Pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał znajdują się w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący 82015zalącznikogłoszeniepl.pdf Ogłoszenie
Raport bieżący 82015zalącznikuchwałypl.pdf Projekty uchwał
Raport bieżący 82015zalącznikogłoszenieENG.pdf Annoucement
Raport bieżący 82015zalącznikuchwałyENG.pdf Resolutions

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Convening of the Annual General Meeting of the Company for 23 April 2015 The Management Board of Globe Trade Centre Spółka Akcyjna with its registered seat in Warsaw (the “Company”), pursuant to Article 395 and Article 399 §1 in conjunction with Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code (the “CCC”), convenes the Annual General Meeting of the Company (the “General Meeting”) for 23 April 2015 at 11:00 a.m. to be held in Warsaw at ul. Wołoska 5 (the “Taurus” Building). Content of the announcement and drafts of resolutions are in enclosed documents Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dmw4h

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2015-03-27 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dmw4h

Podziel się opinią

Share
d1dmw4h
d1dmw4h