Trwa ładowanie...
d17gil2

GUS: Nakłady firm na działalność innowacyjną wyniosły 32,9 mld zł w 2013 r.

Warszawa, 23.10.2014 (ISBnews) - Aktywność innowacyjną w latach 2011-2013 wykazało 18,4% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,8% przedsiębiorstw z sektora usług wobec odpowiednio 17,7% i 13,9% w latach 2010-2012. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2013 r. wyniosły 20.958,9 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług - 11.980,9 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Share
d17gil2

GUS podał, że w latach 2011-2013 nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło w Polsce 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług. W przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług najczęściej były wprowadzane innowacje procesowe (odpowiednio 12,8% i 8,5%).

"Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2013 r. wyniosły 20958,9 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług - 11980,9 mln zł. Dominującym rodzajem nakładów, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i w sektorze usług, były nakłady inwestycyjne, które stanowiły odpowiednio 73,6% i 42,4% wszystkich nakładów na innowacje" - podał GUS.

Urząd podał, że nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług finansowane były głównie ze środków własnych (71,1% nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 79,7% - w sektorze usług).

d17gil2

W 2013 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2011-2013 w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 8,6%, natomiast w sektorze usług - 3,4%, podano także.

"W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 10,2% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi - 3,9% przedsiębiorstw z sektora usług. Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe metody wytwarzania wyrobów i usług (9,6%), a podmioty w sektorze usług - nowe metody wspierające procesy w przedsiębiorstwach (6,2%)" - czytamy dalej.

Przedsiębiorstwa z sektora usług najwięcej środków przeznaczyły na inwestycje - 42,4% oraz na działalność badawczo-rozwojową - 23,0%. Ponadto poniesione zostały nakłady m.in. na zakup oprogramowania, zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych, szkolenia, marketing.

(ISBnews)

d17gil2

Podziel się opinią

Share
d17gil2
d17gil2