Trwa ładowanie...
d14i4nh

GUS: Nakłady firm na działalność innowacyjną wyniosły 37,6 mld zł w 2014 r.

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Aktywność innowacyjną w latach 2012-2014 wykazało 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,3% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 18,4% i 12,8% w latach 2011?2013). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2014 r. wyniosły 24 621,6 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 12 995,2 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych (w 2013 r. odpowiednio: 20 958,9 i 11 980,9 mln zł), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Share
d14i4nh

GUS poinformował w komunikacie, że nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,5% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług (w latach 2011?2013 odpowiednio: 17,1% i 11,4%).

"Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2014 r. wyniosły 24621,6 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług - 12 995,2 mln zł. W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 75,3% wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa z sektora usług najwięcej środków przeznaczyły na inwestycje (43,2%) oraz na działalność badawczo?rozwojową (22,7%)" - podał Urząd.

Według GUS, nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług finansowane były głównie ze środków własnych (69,2% nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 67,0% w sektorze usług). Mniejszy udział w tych nakładach stanowiły środki pozyskane z zagranicy (odpowiednio 10,1% i 16,6%). Na przestrzeni lat 2012?2014 największe nakłady na działalność innowacyjną wśród przedsiębiorstw przemysłowych zostały poniesione w 2014 r., natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstw z sektora usług - w 2012 r.

d14i4nh

W 2014 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2012?2014 w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 8,8%, a w sektorze usług - 3,3%.

W przychodach ze sprzedaży produktów innowacyjnych, produkty nowe lub istotnie ulepszone dla rynku w 2014 r. stanowiły w przemyśle 42,1%, natomiast w sektorze usług - 52,0%, podał GUS.

(ISBnews)

d14i4nh

Podziel się opinią

Share
d14i4nh
d14i4nh