Trwa ładowanie...
d117tc3

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w XII w 27 z 34 działów przemysłu

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2015 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Share
d117tc3

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w grudniu o 6,7% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu o 6%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 0,3% r/r (oczekiwano wzrostu o 2,2%).

"W stosunku do grudnia 2014 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 61,8%, urządzeń elektrycznych - o 26,3%, wyrobów farmaceutycznych - o 17,7%, wyrobów tekstylnych - o 15,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 13,1%, mebli - o 12,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 8,7%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2014 r., wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 5,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 5,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,6% oraz metali - o 4,2%, podał też GUS.

"W stosunku do grudnia 2014 r. spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 2% oraz w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,6%, natomiast wzrost produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 3%" - czytamy dalej.

(ISBnews)

d117tc3

Podziel się opinią

Share
d117tc3
d117tc3