Trwa ładowanie...
dqcrso3
20-10-2015 14:55

GUS: w 2014 r. SKOK-i udzieliły pożyczek wartych 4 mld 760 mln zl

50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów), które w ub.r. prowadziły działalność operacyjną udzieliło 4 mld 760 mln zł pożyczek, z kolei wartość przyjętych depozytów wyniosła 12 mld 317 mln zł - podał we wtorek GUS.

Share
dqcrso3

Z informacji opublikowanych przez GUS wynika, że w odniesieniu do sytuacji z końca 2013 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o pięć. Stało się tak gdyż jedna kasa połączyła się z inną, dwie zostały przejęte przez banki, jedna upadła, a działalność jednej z kas została zawieszona.

"Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem 2013 r., wskutek likwidacji i przejęć, zmniejszyła się o 297 oddziały i punkty obsługi klienta. W 2014 r. przeciętnie na jedną kasę przypadały 32 placówki obsługi klienta" - czytamy w komunikacie GUS.

Dodano w nim, że zatrudnienie w SKOK-ach zmniejszyło się 25,3 proc., a liczba członków kas zmniejszyła się o 17,6 proc.

"W końcu 2014 r. jedna kasa zrzeszała średnio 43,8 tys. członków (48,4 tys. przed rokiem). Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2014 r. osiągnęła poziom 12 mld 660 mln zł i zmniejszyła się o 28,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - podał Urząd.

dqcrso3

"Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 253 mln zł na jedną kasę, wobec 321 mln zł na koniec 2013 r." - podkreślono.

Z danych wynika ponadto, że w ciągu ub.r. kasy zawarły 485 tys. umów depozytowych (816 tys. umów w 2013 r.), na kwotę 12 mld 317 mln zł. "Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 5619 zł, a rok wcześniej było to 7865 zł" - czytamy.

GUS wskazał, że w 2014 r. zawarto 731 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 1 mln 94 tys. w 2013 r. "Stan zadłużenia członków kas w końcu 2014 r. wyniósł 7 mld 269 mln zł i zmniejszył się o 30,7 proc. w porównaniu z końcem 2013 r. Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2014 r. wyniosła 4 mld 760 mln zł i zmniejszyła się o 41,3 proc. w porównaniu z 2013 r." - napisano.

Aktywa SKOK na koniec 2014 r. osiągnęły wartość 13 mld 698 mln zł i zmniejszyły się o 26,6 proc. wobec stanu sprzed roku. "Wartość aktywów trwałych wyniosła 7 mld 997 mln zł i zmniejszyła się o 27,0 proc., w tym wartość należności długoterminowych zmniejszyła się o 31,3 proc., a inwestycji długoterminowych o 18,2 proc." - napisano.

dqcrso3

"Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 5 mld 701 mln zł i zmniejszyły się o 26,1 proc. Wartość należności krótkoterminowych spadła o 13,8 proc., a inwestycji krótkoterminowych o 36,0 proc." - czytamy.

Z kolei w pasywach dominowały zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a ich wartość wyniosła 13 mld 580 mln zł i zmniejszyła się o 27,4 proc. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. "Kapitał (fundusz) własny SKOK wzrósł o 145 mln zł. Kapitał udziałowy (podstawowy) wzrósł o 159 mln zł, a kapitał zasobowy (zapasowy) zmniejszył się o 136 mln zł" - wylicza GUS.

Z danych wynika też, że przychody z całokształtu działalności SKOK-ów wyniosły w minionym roku 3 mld 64 mln zł i zmniejszyły się o 20,2 proc. licząc rdr. "W przychodach tych dominowały przychody z działalności podstawowej - 56,8 proc. (rok wcześniej 63,3 proc.). Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 61,3 mln zł przy 69,8 mln zł w 2013 r." - podał GUS.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2014 r. zmniejszyły się o 16,6 proc. w porównaniu do 2013 r. i wyniosły 3 mld 279 mln zł.

dqcrso3

"Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności odnotowano w pozycjach: koszty działalności operacyjnej 40,2 proc. (49,9 proc. w 2013 r.) oraz pozostałe koszty operacyjne 34,4 proc. (38,2 proc. rok wcześniej)" - podał Urząd.

"Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 r. wyniósł minus 215 mln zł, przed rokiem minus 92 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł minus 197 mln zł; z tego 26 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 110 mln zł, a stratę netto w wysokości 307 mln zł wykazały 24 kasy" - dodano w komunikacie.

dqcrso3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqcrso3
dqcrso3