Trwa ładowanie...
d2tbyzv

GUS: w grudniu spadły ceny produkcji sprzedanej przemysłu o 0,8 proc. rdr (aktl.)

#
dochodzą szczegółowe dane GUS
#

Share
d2tbyzv

21.01. Warszawa (PAP) - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2015 r. były niższe o 0,8 proc. w porównaniu z grudniem 2014 r. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

"Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,9 proc." - podał GUS.

Od stycznia do grudnia 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,2 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,5 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,5 proc. proc.(spadek w ub. roku - o 1,2 proc.).

Ze wstępnych danych Urzędu wynika, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2015 r. spadły w stosunku do roku poprzedniego o 2,2 proc, najbardziej - o 3,9 proc. - obniżyły się w górnictwie i wydobywaniu. Ceny w sekcji "przetwórstwo przemysłowe" obniżono o 2,6 proc. Wzrosły natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,7 proc. oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,2 proc.

d2tbyzv

Urząd szacuje, że w grudniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Największy spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu - o 7,1 proc., w tym w górnictwie rud metali (o 13,5 proc.) oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 5,3 proc.).

Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżono o 0,7 proc.; najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 14,3 proc.). Niższe były też m.in. ceny produkcji metali (o 2,6 proc.), odzieży (o 1,2 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 1 proc.), wyrobów z metali (o 0,9 proc.), napojów (o 0,8 proc.), skór i wyrobów skórzanych (o 0,6 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,3 proc.).

Ceny produkcji artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych oraz mebli były zbliżone do cen z grudnia 2014 r. Wyższe były natomiast m.in. ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,3 proc.), urządzeń elektrycznych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,8 proc.), produkcji maszyn i urządzeń (o 1 proc.), wyrobów tekstylnych (o 1,1 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 1,7 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,6 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,1 proc.) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 3,9 proc.).

Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu 2014 r., podniesiono natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,5 proc. Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku obniżono o 0,5 proc. Spadły ceny budowy budynków (o 0,9 proc.) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,8 proc.). Wzrosły natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,4 proc.).

W grudniu 2015 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny budowy budynków (o 1,5 proc.) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1 proc.). Wyższe natomiast były ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,4 proc.).

d2tbyzv

Podziel się opinią

Share
d2tbyzv
d2tbyzv