Trwa ładowanie...
d1yxf11

GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych spadł o 2,1% r/r w 2014 r.

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r. wyniósł 90,16 mld zł i był niższy o 2,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Share
d1yxf11

"Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 105,5 mld zł i był wyższy o 6,2% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,6 mld zł i był niższy o 4,0 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano znaczne pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 6,5 mld zł wobec minus 1,9 mld zł przed rokiem), co było następstwem większego wzrostu kosztów na operacjach finansowych w skali roku (o 31,0%) niż przychodów z tych operacji (o 19,3%)" - czytamy w komunikacie.

Wynik finansowy brutto wyniósł 105,7 mld zł wobec 108,1 mld zł w 2013 r., a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 15,5 mld zł wobec 16,0 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 90,2 mld zł i był niższy o 2,1% niż przed rokiem.

"Zysk netto wyniósł 115,5 mld zł i był wyższy o 4,1% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 25,4 mld zł i wzrosła o 34,0%. Zysk netto wykazało 81,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 79,6% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,1% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,3% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 84,1% jednostek (przed rokiem 82,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 78,1% (wobec odpowiednio 86,4% przed rokiem)" - podał Urząd.

d1yxf11

GUS poinformował także, że przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,1% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,3%, co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznym pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 95,5% przed rokiem do 95,7%). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 2,0% i o 1,9%).

(ISBnews)

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11