Trwa ładowanie...
d2wj15s

HARPER HYGIENICS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicz...

HARPER HYGIENICS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (3/2011)

Share
d2wj15s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARPER HYGIENICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka)
informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących Aviva Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu Aviva BZ WBK (dalej Akcjonariusz).Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki zawartych w dniu 30 grudnia 2010 roku, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ obniżeniu poniżej 5,00 %.Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 3 stycznia 2011roku Akcjonariusz posiadał 2.558.900 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji Spółki (5,00 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniających do 2.558.900 (słownie: dwóch milionów pięćset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów).Obecnie Akcjonariusz posiada 2.552.900 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset) sztuk akcji Spółki (4,99 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniających do 2.552.900 (słownie: dwóch milionów pięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów).Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARPER HYGIENICS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-634 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Racławicka | | 99 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 25 759 36 43-47 | | 25 759 36 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | Harper@cleanic.pl | | www.cleanic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-012-05-98 | | 002203701 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Robert Neymann Prezes Zarządu
2011-01-12 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży - Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s