Trwa ładowanie...
d30lmhv

Hawe ma porozumienie z CFI w sprawie refinansowania obligacji

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - Hawe zawarło porozumienie dotyczące uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej z Central Fund of Immovables (CFI), której celem jest zapewnienie refinansowania obligacji Hawe i Hawe Telekom, podała spółka.

Share
d30lmhv

Strony uzgodniły, że w przypadku przystąpienia CFI do umowy restrukturyzacyjnej Hawe z wierzycielami oraz zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy CFI, Hawe oraz Hawe Telekom, CFI na podstawie umowy inwestycyjnej zapewni spółkom finansowanie umożliwiające refinansowanie obligacji Hawe serii J_04 wyemitowanych 29 maja 2014 r., serii K_01 wyemitowanych 8 sierpnia 2014 r., serii K_02 wyemitowanych 13 sierpnia 2014 r., serii L_01 wyemitowanych w dniu 3 czerwca 2015 r., serii L_02 wyemitowanych 25 czerwca 2015 r. oraz obligacji Hawe Telekom serii C_01 wyemitowanych 13 września 2013 r. posiadanych przez obligatariuszy niebędących stronami umowy ramowej i z wyłączeniem Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

"Strony porozumienia uzgodniły również, iż przystąpienie przez CFI do umowy restrukturyzacyjnej oraz zawarcie w jej wykonaniu umowy inwestycyjnej jest zależne w szczególności od ostatecznej akceptacji przez CFI definitywnych warunków umowy restrukturyzacyjnej oraz akceptacji definitywnych zabezpieczeń udzielanych ze strony spółki lub Hawe Telekom na zabezpieczenie roszczeń CFI w stosunku do spółki lub Hawe Telekom, jakie powstaną w przypadku realizacji umowy inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec października Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom.

d30lmhv

Hawe informowało wcześniej o zawarciu z Central Fund of Immovables listu intencyjnego w sprawie finansowania spłaty zadłużenia grupy kapitałowej.

We wrześniu ARP i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill ze spółkami z grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank.

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

d30lmhv

Podziel się opinią

Share
d30lmhv
d30lmhv