Trwa ładowanie...
d1wwvm8
espi

HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-50/2012) (50/2012)

HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-50/2012) (50/2012)
Share
d1wwvm8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-50/2012) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 10 kwietnia 2012 roku) Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom"), iż w dniu 5 kwietnia 2012 roku HAWE Telekom nabyła na własny rachunek, w ramach Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (dalej "Program"), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku, raportem bieżącym nr 78/2011 z dnia 21 września 2011 roku, raportem bieżącym nr 08/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku oraz raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, 825.688 sztuk akcji własnych HAWE S.A. (dalej "Akcje"). Akcje zostały nabyte w celu realizacji III Etapu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. W dniu 5 kwietnia 2012 roku HAWE Telekom nabyła 825.688 sztuk Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,77%
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia Akcji wynosiła 5,45 zł. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie 4.854.014 sztuk Akcji, stanowiących 4,53% kapitału zakładowego Spółki i dających 4,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)
d1wwvm8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
2012-04-10 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wwvm8

Podziel się opinią

Share
d1wwvm8
d1wwvm8