Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

HAWE - Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze spółką UPC Polska Sp. z o.o. (RB-56/2011) (56/2011)

HAWE - Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze spółką UPC Polska Sp. z o.o. (RB-56/2011) (56/2011)
Share
d3p8pg9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze spółką UPC Polska Sp. z o.o. (RB-56/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 19 lipca br.) do spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom") wpłynęła podpisana wieloletnia umowa dzierżawy torów optycznych oraz usługi kolokacji (dalej Umowa) datowana na 30 czerwca 2011 roku ze spółką UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPC). Umowa dotyczy dzierżawy torów optycznych w relacji Gniezno ? Poznań ? Piotrkowice ? Leszno - Masłowo koło Rawicza oraz w mieście Szczecin o łącznej długości ok. 250 km, wraz z towarzyszącymi im usługami kolokacji. Okres dzierżawy odcinków sieci objętych Umową wyniesie 20 lat, z zastrzeżeniem, że po okresie 10 lat trwania Umowy strony mogą podjąć rozmowy w sprawie negocjacji stawek czynszu dzierżawy na kolejne 10 lat, które wstępnie zostały określone w Umowie. W przypadku braku porozumienia w zakresie stawek czynszu dzierżawy, Umowa może ulec rozwiązaniu po 10
latach jeżeli UPC nie oświadczy woli dalszego kontynuowania Umowy. Jeżeli UPC oświadczy o dalszym kontynuowaniu Umowy, obowiązywać będą stawki wstępnie określone w Umowie. Przychody HAWE Telekom z tytułu dzierżawy torów objętych Umową i usług kolokacji mogą wynieść łącznie ok. 8,1mln zł (ok. 4,3mln w okresie pierwszych 10 lat trwania Umowy). Po upływie 20 lat obowiązywania Umowy UPC przysługuje prawo nabycia własności przedmiotu dzierżawy. Łączna długość włókien dzierżawionych przez UPC wynosi ok. 1090 km. Zawarcie przedmiotowej Umowy świadczy o rosnących potrzebach operatorów telefonii stacjonarnej, dostawców usług internetowych, telewizji kablowych na usługi oferowane przez HAWE Telekom. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2011-07-19 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9