Trwa ładowanie...
duhzczg
duhzczg
espi

HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-85/2012) (85/2012)

HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-85/2012) (85/2012)
Share
duhzczg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-85/2012)
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 8 sierpnia 2012 roku) Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, które zostały dokonane przez animatora emitenta ? Dom Maklerski IDM SA (dalej "DM IDM SA"). Pan Dariusz Maciejuk, Członek Rady Nadzorczej Spółki, w związku z warunkowym powołaniem do Rady Nadzorczej DM IDM SA uchwałą nr 24 z dnia 29 czerwca 2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM SA, przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez DM IDM SA w ramach pełnienia funkcji animatora emitenta dla akcji Spółki w dniach 30 lipca - 3 sierpnia 2012 roku. Zestawienie danych dotyczących tych transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Załączniki
Plik Opis
RB201285z1-HAWEIDManimator3007-030812.pdf Zestawienie transakcji animatora 30 lipca - 3 sierpnia 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
2012-08-08 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duhzczg

Podziel się opinią

Share
duhzczg
duhzczg