Trwa ładowanie...
d7aygts

HAWE - Złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w projekcie Internet dla Mazows...

HAWE - Złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w projekcie Internet dla Mazowsza (RB-68/2013). (68/2013)

Share
d7aygts

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w projekcie Internet dla Mazowsza (RB-68/2013). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OMSS") złożyła skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 lipca 2013 r. w przedmiocie odrzucenie odwołania OMSS. W dniu 10 lipca 2013 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ogłosiła wybór oferty konsorcjum KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Warszawskiego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego S.A., BIATEL Telekomunikacja S.A., BIATEL BIT S.A. oraz KBTO Sp. z o.o. (dalej "Konsorcjum KT") jako najkorzystniejszej dla realizacji projektu Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej w Województwie Mazowieckim, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42 z dnia 20 czerwca 2013 roku (dalej "Projekt"). W dniu 19 lipca 2013 roku OMSS złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od wyżej wskazanej czynności wyboru oferty Konsorcjum KT. Odwołanie
zostało odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą ze względów formalnych. W dniu 13 sierpnia 2013 roku OMSS złożyło skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie odrzucenia odwołania złożonego przez OMSS do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności w przedmiocie wyboru oferty Konsorcjum KT jako najkorzystniejszej. Powyższe zdarzenia, z uwagi na brak ostateczności rozstrzygnięcia, w opinii Spółki nie stanowią nieziszczenia się warunków zawieszających, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 43, 44 oraz 45 z dnia 20 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7aygts

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7aygts

Podziel się opinią

Share
d7aygts
d7aygts