Trwa ładowanie...
d1uwh4c

HERKULES S.A. - Fiducjarne nabycie akcji spółki PGMB ?Budopol? S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieck ...

HERKULES S.A. - Fiducjarne nabycie akcji spółki PGMB ?Budopol? S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (5/2015)

Share
d1uwh4c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Fiducjarne nabycie akcji spółki PGMB ?Budopol? S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. zawiadamia, że Osoba Fizyczna działająca we własnym imieniu, lecz na rachunek Emitenta w ramach Umowy Zlecenia Fiducjarnego Nabycia Akcji (dalej: Umowa) nabyła 3.287 szt. akcji imiennych spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa ?Budopol? S.A. (dalej: PGMB Budopol S.A.) z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Liczba nabytych akcji przez Osobę Fizyczną działającą na zlecenie Herkules S.A. w okresie od 31.03.2014 r. do 12.03.2015 r. wynosi 3.287 szt. i stanowi 41,687% kapitału zakładowego PGMB Budopol S.A. Akcje PGMB Budopol S.A. nabyte zostały przez Osobę Fizyczną za łączną cenę 3.567.130,00 zł. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 328.700,00 zł. Kapitał zakładowy PGMB Budopol S.A. wynosi 788.500,00 zł i składa z 7.885 imiennych akcji o wartości nominalnej 100,00 zł/akcja. Wg najlepszej wiedzy Zarządu Herkules S.A. łączna liczba głosów wynikających z akcji PGMB Budopol S.A. nabytych przez Osobę Fizyczną oraz wynikających z porozumienia akcjonariuszy uprawnia do 7.664 głosów
oraz 48,692% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Zarząd Herkules S.A. podejmuje dalsze działania zmierzające do zwiększania zaangażowania w akcjonariacie PGMB Budopol S.A. Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. informuje, że nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, a także osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a Spółką PGMB Budopol S.A. i osobami tą spółką zarządzającymi i nadzorującymi. Głównym przedmiotem działalności PGMB Budopol S.A. jest wynajem żurawi wieżowych wraz z kompleksową ich obsługą. Według opinii Zarządu Herkules S.A. przesłanki ekonomiczne, operacyjne i strategiczne oraz analizowane na bieżąco możliwe efekty synergii wskazują na zasadność włączenia PGMB Budopol S.A. do Grupy Herkules. Łączna suma transakcji fiducjarnego nabycia akcji PGMB Budopol S.A. przez Osobę Fizyczną nie przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2015-03-12 Tadeusz Orlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c