Trwa ładowanie...
dqrzdq9

HERKULES S.A. - Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego nr QSr 3/2012 za III k...

HERKULES S.A. - Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego nr QSr 3/2012 za III kwartał 2012 r. (2/2013)

Share
dqrzdq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego nr QSr 3/2012 za III kwartał 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2012 opublikowanego dnia 14 listopada 2012 r., Zarząd Herkules S.A. informuje, że na skutek pomyłki edytorskiej w rozdziale I pkt. 7 na str. 7 błędnie zamieszczono informację dotyczącą stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające lub nadzorujące. Wartości wykazane w tej informacji podano w liczebności akcji obowiązującej przed scaleniem akcji, natomiast winny być zaprezentowane w liczebności obowiązującej po scaleniu akcji. W załączeniu przekazuje się erratę do powyższego raportu kwartalnego. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że dokonana korekta nie wpływa na wynik finansowy, inne dane finansowe oraz prezentację sytuacji Emitenta przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym nr QSr 3/2012. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe
Załączniki
Plik Opis
RB 02 - zalacznik - errata'.pdf Korekta QSr 3/2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Herkules Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2013-01-08 Mirosław Subczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9