Trwa ładowanie...
d221u2j

HM INWEST - Zawarcie istotnej umowy (3/2015) - EBI

HM INWEST - Zawarcie istotnej umowy (3/2015)

Share
d221u2j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, że w dniu 05.03.2015 r. została zawarta Umowa Kredytowa nr U0002751720213 o kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności z Alior Bankiem S.A. na kwotę 24.605.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset pięć tysięcy złotych 00/100). Umowa dotyczy finansowania i refinansowania inwestycji przy ul. Pułaskiego w Katowicach. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustanowiona zostanie między innymi hipoteka do kwoty 38.407.500,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, obejmującej działki nr 29/5, 29/6, 29/7, 10/12, o łącznej powierzchni 0,4592 ha, dla których to praw Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KA1K/00051975/9. Umowa spełniała przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do kapitałów własnych emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d221u2j

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Hofman Prezes Zarządu
Marcin Mielcarz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d221u2j

Podziel się opinią

Share
d221u2j
d221u2j