Trwa ładowanie...
d35joux

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% (1/2013)

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% (1/2013)

Share
d35joux

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A. - zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 07 stycznia 2013 roku otrzymał od firmy Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited zawiadomienie o następującej treści: " Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r.nr 184, poz. 1539 z póź, zm.) Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited z siedzibą w Tortola ("Rainbow")zawiadamia, iż w dniu 03 stycznia 2013r. w wyniku transakcji na rynku regulowanym nabył 339 913 akcji HOTBLOK S.A. Dodatkowo w dniu 04 stycznia 2013 w wyniku transakcji na rynku regulowanym nabył 3 252 000 akcji HOTBLOK S.A. Przed transakcją z dnia 03 stycznia 2013 r . Rainbow posiadał 3 373 513 akcji HOTBLOK S.A, które stanowiły 4,82% udziału w kapitale i dawały prawo do 3 373 513 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,82% w głosach na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji nabycia
akcji, z dnia 03 i04 stycznia 2013 r.Rainbow posiada 6 965 426 akcji HOTBLOK S.A, które stanowią 9,95% udziału w kapitale i dają prawo do 6 965 426 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,95% w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami Rainbow informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Robert Flak Prezes Zarządu
2013-01-08 Piotr Kisieliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

Podziel się opinią

Share
d35joux
d35joux