Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (4/2015)

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (4/2015)

Share
d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał zawiadomienie, że w dniu 13.01.2015 r. Zarząd Walcowni Metali ?Dziedzice? S.A., podmiot zależny od Hutmen S.A., drugostronnie podpisał umowę z dnia 17 grudnia 2014 roku zawartą pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie a Walcownią Metali ?Dziedzice? S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Umowa została zawarta na okres od 15.12.2014 r. do 30.11.2015 r. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostarczanie, w okresie od grudnia 2014 r. do końca listopada 2015 r., do Mennicy Polskiej S.A. krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 34 524 122,88 złotych. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. Sprzedaż wyrobów Spółki, których dostawy będą realizowane od grudnia 2014 r. do końca listopada 2015 r. została zabezpieczona na rynku walut poprzez zakup 9 800 000 USD o
wartości nominalnej 32 693 734 złotych. Kryterium uznania umowy za znaczącą ? wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HUTMEN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HUTMEN | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 33-48-300 | | 071 339-03-47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@hutmen.pl | | www.hutmen.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8960000196 | | 931023629 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2015-01-14 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x