Trwa ładowanie...
d37rnrq
d37rnrq
espi

HYDROBUDOWA POLSKA - Wypowiedzenie umowy o limit wierzytelności przez Raiffeisen Bank Polska (39/...

HYDROBUDOWA POLSKA - Wypowiedzenie umowy o limit wierzytelności przez Raiffeisen Bank Polska (39/2012)
Share
d37rnrq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy o limit wierzytelności przez Raiffeisen Bank Polska | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 12 czerwca 2012 r. zawiadomienia od Raiffeisen Bank Polska S.A. (pismo z dnia 8 czerwca 2012 r.) o wypowiedzeniu umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/25135/07 z dnia 28 września 2007 r. z późniejszymi zmianami, zawartej przez ten bank z następującymi spółkami z Grupy PBG: PBG S.A., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne METOREX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A. (obecnie HYDROBUDOWA POLSKA S.A.), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., APRIVIA S.A., BETPOL S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Powyższa umowa została wypowiedziana przez bank w związku ze stwierdzeniem przez bank zagrożenia upadłością kredytobiorcy, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia od daty doręczenia zawiadomienia. Emitent informuje, że kwota kredytów udzielonych Emitentowi na podstawie powyższej umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta i wynosi: 57.000.000 zł oraz 500.000
EUR. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo k/Poznania
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
061 664 19 50 061 664 19 51
(telefon) (fax)
polska@hbp-sa.pl www.hbp-sa.pl
(e-mail) (www)
888-020-59-44 910097080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Krzysztof Woch dyrektor ds. relacji inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37rnrq

Podziel się opinią

Share
d37rnrq
d37rnrq