Trwa ładowanie...
d2vsyfn

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A. (1/2011)

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A. (1/2011)

Share
d2vsyfn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 roku powziął informację o zawarciu z dniem 30 grudnia 2010 roku aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A., HYDROBUDOWĄ 9 S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.Na mocy niniejszego aneksu:?wydłużony został do dnia 15 grudnia 2012 roku termin całkowitej spłaty kredytów, zobowiązań z tytułu udzielonych i zrealizowanych gwarancji oraz otwartych i wypłaconych akredytyw a także wszelkich należnych Bankowi kwot na podstawie umów szczegółowych,?zwiększona została wysokość przyznanego limitu kredytowego z 90 mln zł do 180 mln zł.Ponadto strony ustaliły, iż cesja wierzytelności pieniężnych istniejących i przyszłych wynikających z umów sprzedaży towarów lub usług lub umów o podobnym charakterze zawartych lub które zostaną zawarte przez kredytobiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, których nominalna wartość, bez
uwzględniania wierzytelności o świadczenia uboczne, nie będzie mniejsza niż kwota stanowiąca 100% kwoty wykorzystanego limitu.W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego Kredytobiorcy złożyli oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 360 mln zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 15 grudnia 2015 roku.Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.Umowa o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. opisana została w memorandum informacyjnym dla akcji serii L (pkt. 6.5.2.4.5) dostępnym pod adresem http://hbp-sa.pl/relacje-inwestorskie/memorandum-informacyjne.html a następnie zaktualizowana raportem bieżącym nr 61/2009 z dnia 08 grudnia 2009 roku.Podstawa prawna Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vsyfn

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacjiGPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Bartosz Basa Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vsyfn

Podziel się opinią

Share
d2vsyfn
d2vsyfn