Trwa ładowanie...
d4l4wad

HYDROPHI - Aktualizacja informacji o prowadzonych testach systemu HydroPlant w autobusach komunik ... - EBI

HYDROPHI - Aktualizacja informacji o prowadzonych testach systemu HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu (7/2015)

Share
d4l4wad

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji o prowadzonych testach systemu HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki HydroPhi Technologies Europe S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 51/2014 z dnia 27 października 2014 r. przedstawia zaktualizowaną informację o trwającej fazie testów jednostek systemu Hydroplant? w dwóch autobusach komunikacji miejskiej, zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o. we Wrocławiu (?MPK Wroclaw?) - dużego przewoźnika transportu zbiorowego, działającego w jednym z największych miast w Polsce. W uznaniu Zarządu Emitenta, Spółka poczyniła znaczny postęp w zakresie testowania system Hydroplant? w autobusach MPK Wrocław, jednakże niezbędne było przeprowadzenie unikalnej modyfikacji instalacji elektrycznej w autobusach, w których zarządzający flotą MPK Wrocław zainstalował dodatkowy elektroniczny układ zasilający oświetlenie, który nie jest typowy dla tego typu pojazdów. Zespół HydroPhi Technologies Group, Inc pracuje obecnie nad opracowaniem docelowego rozwiązania i oczekuje się, że zmiany te zostaną wprowadzone w
następnych miesiącach. W międzyczasie Spółka rozbudowała sieć partnerów biznesowych w Europie i ma w planach przeprowadzenie kolejnych testowych wdrożeń systemu Hydroplant? u innych operatorów flotowych i na innych typach pojazdów. Obecnie prowadzone są rozmowy z przewoźnikami komunikacji miejskiej i PKS, prywatnymi firmami zajmującymi się gospodarką i wywozem odpadów, prywatnymi firmami transportu ciężarowego oraz innymi firmami posiadającymi własną flotę pojazdów. Zgodnie z niezależną weryfikacją i zainteresowaniem, jakim cieszy się technologia Hydroplant? na innych rynkach (m.in. w Meksyku), w uznaniu Emitenta, system Hydroplant? dostarczy efektywnych rozwiązań kosztowych w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa, przy jednoczesnym przestrzeganiu zaostrzonych przepisów środowiskowych oraz zaoferuje wysoki zwrot z inwestycji dla operatorów flotowych. HydroPhi Technologies Group, Inc jest spółką notowaną na rynku OTC w USA, działającą w branży ?clean technologies?, specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu
systemów ?Hydrogen Hybrid??, umożliwiających zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji spalin. Spółka zależna Emitenta HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. (?HTE?) jest wyłącznym dystrybutorem i licencjobiorcą technologii HydroPhi Technologies Group, Inc. w Europie. HTE otrzymała wyłączne prawa do wykorzystywania opatentowanej technologii HydroPlant? na całą Europę, która polega na rozkładzie wody destylowanej na tlen i wodór oraz doprowadzeniu mieszanki do wlotu silnika autobusów i pojazdów ciężarowych, która działa jako katalizator spalania paliwa, zwiększający wydajność zużycia paliw do 30%, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji cząstek stałych do 60%. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad