Trwa ładowanie...
d222jsw

HYDROPHI - Zawarcie porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansow ... - EBI

HYDROPHI - Zawarcie porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego (57/2014)

Share
d222jsw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 57 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HydroPhi Technologies Europe S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2014 r. porozumienia z inwestorem z USA ?Inwestor? zakładającego pozyskanie przez Emitenta finansowania udziałowego w przypadku pozyskania przez Spółkę z emisji akcji serii D kwoty niższej niż planowane 3 mln zł. Emitent spodziewa się pozyskania w ramach oferty publicznej akcji serii D, w przypadku objęcia wszystkich akcji, środków pieniężnych w łącznej wysokości brutto ok. 3,00 mln zł. W uznaniu Emitenta środki te umożliwią Grupie Kapitałowej Emitenta rozpoczęcie realizacji strategii rozwoju w zakresie komercjalizacji technonolgii HydroPlant na rynku krajowym, a w dalszej kolejności na pozostałych europejskich rynkach. Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z zawartym porozumieniem z Inwestorem, Inwestor w przypadku pozyskania przez Emitenta z publicznej emisji akcji serii D kwoty niższej niż planowane 3 mln zł brutto, obejmie w ramach dedykowanej oferty prywatnej skierowanej przez Emitenta do
tego Inwestora akcje nowej emisji, po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,30 zł za akcję, w takiej ilości aby łączna wartość emisji akcji serii D i akcji nowej prywatnej emisji objętej przez Inwestora wyniosła ok. 3 mln zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

Podziel się opinią

Share
d222jsw
d222jsw