Trwa ładowanie...
d49e2dl
espi

HYDROTOR - Zmiana praw z papierów wartościowych (30/2010)

HYDROTOR - Zmiana praw z papierów wartościowych (30/2010)
Share
d49e2dl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana praw z papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy na podstawie podjętych uchwał z dniem 30 grudnia 2010 r. uległyzmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;- akcje imienne uprzywilejowane 40.600 szt.2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:- § 3. pkt 4 Statutu Spółki- Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS "Hydrotor?S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.- Uchwała Zarządu KDPW Nr 886/10 z dnia 27.12.2010 r.3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie - w zakresie tych zmian; przed zmianą- akcje imienne uprzywilejowane - stosunek głosów na WZA Spółki 1:5 po zmianie - akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:14) wpływu zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 40.600 szt.,b) ogólna liczba głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany 3.882.420Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 25 stycznia 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-500 Tuchola
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Chojnicka 72
(ulica) (numer)
(052) 33 63 600 052 33 48 635
(telefon) (fax)
hydrotor@hydrotor.com.pl www.hydrotor.com.pl
(e-mail) (www)
561-000-22-76 090022448
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Wacław Kropiński Prezes Zarządu
2010-12-30 Janusz Czapiewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49e2dl

Podziel się opinią

Share
d49e2dl
d49e2dl