Trwa ładowanie...
dtl88lt
dtl88lt
espi

HYGIENIKA - Przychody Spółki osiągnięte w marcu 2011 roku (13/2011)

HYGIENIKA - Przychody Spółki osiągnięte w marcu 2011 roku (13/2011)
Share
dtl88lt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Przychody Spółki osiągnięte w marcu 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hygienika S.A., informuje, iż wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę w marcu 2011 roku wyniosła 4.471 tys. PLN i była wyższa o 40% od osiągniętych w marcu 2010 roku.Jednocześnie informujemy, iż sprzedaż za I kwartał 2011 roku wyniosła 13.091 tys. PLN i była wyższa od sprzedaży osiągniętej w I kwartale 2010roku o 28%.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 701 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2011-04-04 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtl88lt

Podziel się opinią

Share
dtl88lt
dtl88lt