Trwa ładowanie...
d3tvur8
espi

HYGIENIKA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (58/2013)

HYGIENIKA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (58/2013)

Share
d3tvur8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Hygienika S.A. (zwana dalej Spółką) niniejszym informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Zarządu Funduszu Allianz FIO, który, w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej ustawa o ofercie), powiadomił, że w związku z rejestracją w KDPW w dniu 23 lipca 2013 r. 3.930.000 akcji serii H spółki Hygienika S.A. ilość akcji Spółki posiadanych przez Fundusz wraz z Funduszem Bezpieczna Jesień SFIO przekroczyła 5% w ogólnej liczbie głosów w tej Spółce. Przed dokonaniem rejestracji Fundusz posiadał 2.032 099 sztuk akcji Hygienika S.A, co stanowiło 4,6951%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 2.032 099
głosów, które stanowiły 4,6951%-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki a wraz z Funduszem Bezpieczna Jesień SFIO posiadał 2.050 875 sztuk akcji Hygienika S.A, które stanowiły 4,7384 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki Hygienika S.A. oraz dawały 2.050 875 głosów, które stanowiły 4,7384%-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie po rejestracji Fundusz Allianz FIO posiada 2.232 099 sztuk akcji Hygienika S.A, które stanowią 5,1572 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki Hygienika S.A. oraz 5,1572 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a wraz z Funduszem Bezpieczna Jesień SFIO posiada łącznie 2.250.875 akcji Hygienika S.A., które stanowią 5,2005 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki Hygienika S.A. oraz dają 2.250.875 głosów, które stanowią 5,2005 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8