Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

HYGIENIKA - Zwiekszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. ...

HYGIENIKA - Zwiekszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. powyżej 10 % (74/2012)
Share
d36cx9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiekszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. powyżej 10 % | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Hygienika S.A. (dalej także Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu 7 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie, przekazane przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym o zwiększeniu przez Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu powyżej10 %. 2 listopada 2012 roku nastąpiło rozliczenie transakcji kupna z dnia 31.10.2012 w wyniku którego udział w głosach wzrósł powyżej 10% ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 1.512.429 akcji Emitenta, czyli 6,48 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 1.512.429 głosów, czyli 6,48 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 3.812.429 sztuk akcji, czyli 16,33 %
kapitału zakładowego, co daje 3.812.429 głosów, czyli 16,33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający poinformował także, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w Hygienika S.A. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej oraz analizy warunków rynkowych. Nabycie akcji Hygienika S.A. ma na celu wyłącznie wzrost wartości inwestycji funduszu w efekcie realizacji fundamentalnej wartości akcji tej spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-07 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j