Trwa ładowanie...
d4gh17e

HYGIENIKA - Zwiekszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. p...

HYGIENIKA - Zwiekszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. powyżej 10 % (92/2012)

Share
d4gh17e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiekszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Hygienika S.A. powyżej 10 % | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od T.C. Capital sp. z o.o. następującej treści: "TC Capital Sp. z o.o. działając na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), niniejszym zawiadamia o zdarzeniu powodującym zmianę liczby głosów w spółce publicznej: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, posiadanych przez TC (oraz w związku z tym zmianę liczby głosów posiadanych łącznie przez Kamila Kliniewskiego oraz TC i FX). T.C. Capital Sp. z o.o. dnia 27 listopada 2012 r. nabyła 510.990 akcji Spółki Hygienika S.A. po średniej cenie 1,4255 zł za jedną akcję. Transakcja miała miejsce
na rynku regulowanym. Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane TC i pośrednio FX posiadali łącznie 8.455.692 sztuk akcji, czyli 21,49 % kapitału zakładowego co dawało 8.455.692 głosów, czyli 21,49 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) TC Capital Sp. z o.o. posiadało 3.797.739 akcji Emitenta, czyli 9,65 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 3.797.739 głosów, czyli 9,65 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Kamil Kliniewski posiadał 850.032 akcji Emitenta, czyli 2,16% kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 850.032 głosów, czyli 2,16 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3) FX ELITE INVESTMENTS LIMITED posiadał 3.807.921 akcji Emitenta, czyli 9,68% kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 3.807.921 głosów, czyli 9,68 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane TC
i FX posiadają łącznie 8.966.682 sztuk akcji, czyli 22,79 % kapitału zakładowego Spółki, co daje 8.966.682 głosów, czyli 22,79 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) TC posiada 4.308.729 akcji Emitenta, czyli 10,95 % aktualnego kapitału zakładowego Emitenta, co daje 4.308.729 głosów, czyli 10,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Kamil Kliniewski posiada 850.032 akcji Emitenta, czyli 2,16 % aktualnego kapitału zakładowego Emitenta, co daje 850.032 głosów, czyli 2,16 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3) FX posiada 3.807.921 akcji Emitenta, czyli 9,68 % aktualnego kapitału zakładowego Emitenta, co daje 3.807.921 głosów, czyli 9,68 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający poinformował także, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w Hygienika S.A. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji będą podejmowane na podstawie
analizy fundamentalnej oraz analizy warunków rynkowych. Zarówno Kamil Kliniewski, jak i TC oraz FX nie zawarli z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c ustawy o ofercie. Nie istnieją inne podmioty zależne od TC, FX lub Kamila Kliniewskiego, które posiadają akcje Spółki". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-28 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e