Trwa ładowanie...
d1o20cs
d1o20cs
espi

HYPERION S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 1 maja 2015 w zakresie zmian w s ...

HYPERION S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 1 maja 2015 w zakresie zmian w składzie Zarządu Emitenta. (16/2015)
Share
d1o20cs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 1 maja 2015 w zakresie zmian w składzie Zarządu Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 1 maja 2015 roku Zarząd Hyperion S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje uzupełniające, dotyczące powołanego w dniu 29 kwietnia 2015 roku Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Pan Wojciech Kruszyński (lat 52) ? ukończył Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Związany z telekomunikacja od blisko 20 lat. W latach 1996 ? 2009 pracował na stanowiskach kierowniczych w Polkomtel S.A., Telenergo S.A., NOM Sp. z o.o., BPT Telbank S.A., Exatel S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. W tym czasie nadzorował projekty strategiczne (m.in. połączenia firm), współtworzył strategię części z tych podmiotów, odpowiadał za wdrażanie systemów teleinformatycznych (systemy bilingowe, paszportyzacyjne, Revenue Assurence). W latach 2003 ? 2008 pełnił funkcję Członka Zarządu Tetra System Polska. W latach 2009 -2011 był Prezesem Zarządu spółki Arcus S.A. a w
okresie 2011 ? 2012 Członkiem Zarządu ds. technicznych MNI Telecom SA. W latach 2011-2012 pełnił również funkcję Prezesa Zarządu spółki Telprojekt Sp. z o.o. W roku 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu a następnie Prezesa Zarządu Hyperion S.A. Od 2013 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenie usług doradczych dla podmiotów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, w szczególności wspierał projekt ?Małopolska Sieć Szerokopasmowa? realizowany przez spółkę zależną Emitenta. Pan Wojciech Kruszyński: ? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Hyperion jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. ? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-535 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Trzech Krzyży 3
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
d1o20cs

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-05-05 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o20cs

Podziel się opinią

Share
d1o20cs
d1o20cs