Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

i3D - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI

i3D - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku ? 13.02.2015 2. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 31.03.2015 3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? 15.05.2015 4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku ? 14.08.2015 5. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? 13.11.2015 Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9