Trwa ładowanie...
d490jk0
espi

i3D S.A. - Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2013 r...

i3D S.A. - Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2013 roku (6/2013)
Share
d490jk0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-07
Skrócona nazwa emitenta
i3D S.A.
Temat
Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26.06.2013 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego RB-W_ASO nr 5/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Zarząd Spółki i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż zmianie uległa godzina rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia zostało przesunięte z godziny 10:00 na godzinę 12:30.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

i3D SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
i3D S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konarskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 32 40 00 999
(telefon) (fax)
www.i3d.pl
(e-mail) (www)
525-22-08-808
(NIP) (REGON)
d490jk0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
2013-06-07 Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d490jk0

Podziel się opinią

Share
d490jk0
d490jk0