Trwa ładowanie...
d41v2w3

i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji (5/2012)

i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji (5/2012)

Share
d41v2w3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
i3D S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczące pośredniego nabycia akcji spółki i3D S.A. W wyniku pośredniego nabycia akcji Spółki i3D S.A. doszło do przekroczenia 15% udziału głosów w ogólne liczbie głosów w Spółce. Akcje Spółki nabyła BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., która jest spółką zależną od Banku Zachodniego WBK S.A.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie - Bank Zachodni WBK.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41v2w3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
2012-01-20 Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41v2w3

Podziel się opinią

Share
d41v2w3
d41v2w3