Trwa ładowanie...
d37b0fy

i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji (8/2012)

i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji (8/2012)

Share
d37b0fy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
i3D S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od p. Jacka Bubały, udziałowca spółki JCK Investments Ltd., dotyczące pośredniego nabycia akcji Spółki i3D S.A. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia (w wyniku zmniejszenia stanu posiadania) progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
2012.01.23 JBzawiadomieniei3D_poniżej 5%_art 69i69a.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
2012-01-24 Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy