Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

IAI - Raport miesięczny za wrzesień 2014 r. (21/2014) - EBI

IAI - Raport miesięczny za wrzesień 2014 r. (21/2014)
Share
d1y1yes

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za wrzesień 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect? Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A. Wrzesień był bardzo dobrym miesiącem sprzedaży usług Spółki. Miesięczne przychody przekroczyły 1,1 miliona złotych netto i były najwyższe w historii. Co więcej, aktywność handlowa i obecności na targach przełożyły się na kolejne wdrożenia usług Spółki. Przychody ze sprzedaży w Spółce we wrześniu przekroczyły poziom 1,1 miliona złotych netto, a cały drugi kwartał zamknie się wynikiem około 3 miliony złotych, co jest rekordowym poziomem w historii Spółki. Spółka duża aktywność we wrześniu skupiła na promocji swoich usług i
pozyskiwaniu nowych klientów oraz zachęcania obecnych do korzystania z kolejnych usług Spółki. W tym celu przedstawiciele Spółki byli na kilku imprezach targowych, konferencjach oraz rozpoczęła się kampania reklamowa IdoSell Booking. Wszystkie działania mają przynieść wzrost przychodów i rozpoznawalności marek Spółki w ciągu dwóch najbliższych kwartałów. W ramach promocji usługi IdoSell Booking we wrześniu ruszyła pierwsza, szeroko zakrojona kampania reklamowa tej usługi. Obejmuje ona działania offline, online oraz marketingu bezpośredniego i rozłożona jest na kilka tygodni we wrześniu i październiku. Celem kampanii jest zdobycie nowych klientów wśród ośrodków noclegowych nad Bałtykiem. Zarząd oczekuje efektów sprzedażowych tej kampanii jeszcze w tym roku. Co więcej, przedstawiciele handlowi Spółki, byli wystawcami na dwóch targach: warszawskich World Hotel 2014 oraz poznańskich Invest ? Hotel. Po obu targach Spółka zrealizowała kolejne wdrożenia IdoSell Bookig oraz zebrała bardzo opinie. Realizując
strategię wyjścia na rynki zagraniczne, Spółka uczestniczyła na przełomie września i października jako wystawca na londyńskich targach eCommerce Expo 2014. Prezentowana oferta pod kątem rynku brytyjskiego spotkała się z bardzo dobrym odbiorem i już wkrótce zaowocuje wdrożeniami, które znacząco przełożą się na przychody Spółki. Będą także podstawą do pozyskiwania kolejnych klientów. Co więcej, wyjazd na targi został zrealizowany w ramach działa PO IG 6.1 Paszport do eksportu, co znacząco podnosi jego efektywność finansową. Po wielu latach przygotowań i doprecyzowaniu szczegółów bardzo udany udział w targach, dowodzi aktywnego pozyskiwania klientów na rynku brytyjskim przez Spółkę. Konferencja zorganizowana wspólnie z PayPal w Poznaniu ?IAI Conversion Breakfast - skuteczna sprzedaż międzynarodowa? zakończyła się sporym sukcesem. Zaprezentowane zostały skuteczne rozwiązania zwiększające sprzedaż zagraniczną, a prelegentami byli partnerzy IAI S.A., czyli PayPal, Traffic Trends sp. z o.o. (w którym 49% udziałów
posiada Spółka), Arvato. Z każdym parterem Spółka jest powiązana umowami handlowymi, więc wygenerowanie popytu na ich usługi przekłada się na przychody Spółki. Ponadto wzrost sprzedaży klientów Spółki, przez opłaty abonamentowe przekłada się na wzrost przychodów Spółki. Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych we wrześniu 2014 zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/ Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką. II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. We wrześniu 2014 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 1. 8 września 2014 r. - Raport miesięczny za sierpień 2014 roku We wrześniu
2014 roku Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości przez system ESPI żadnych informacji. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego. Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy realizacji poszczególnych projektów. Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej. IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku i listopadzie 2014, które dotyczą Emitenta i
są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. W październiku i listopadzie 2014 r. będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta: 1. 22 października 2014 r. - Targi E-Handlu w Warszawie, wstęp wolny, możliwość spotkania Zarządu IAI S.A. 2. 10 listopada 2014 ? Raport miesięczny za październik 2014 r. 3. 14 listopada 2014 ? Raport okresowy za III kwartał 2014 rok Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | IAI-raport-miesieczny-IX-2014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Fornalski Prezes Zarządu
Sebastian Muliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes