Trwa ładowanie...
d2bpejw
espi
10-03-2015 16:43

ICP GROUP - Raport miesięczny za luty 2015 roku. (8/2015) - EBI

ICP GROUP - Raport miesięczny za luty 2015 roku. (8/2015)

Share
d2bpejw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za luty 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ICP Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. W lutym 2015 r. Spółka zrealizowała kontrakty zawarte w bieżącym i poprzednich miesiącach, w tym m.in. dla: - dla klienta z branży informatycznej konferencję zorganizowaną w Indiach dla kluczowych klientów? - dla firmy z sektora motoryzacyjnego cykl szkoleń wyjazdowych dla kluczowych klientów na Mauritius, do Dubaju, do Maroka, na Seszele - dla klienta z branży chemicznej konferencję dla kluczowych partnerów handlowych w Warszawie - dla klienta z branży doradczej spotkanie dla pracowników i ich rodzin w Warszawie - dla klienta z branży teleinformatycznej spotkanie integracyjne - dla klienta z branży farmaceutycznej wyjazd na konferencję do Belgii W lutym Emitent podpisał umowę - zlecenie z klientem w ramach
obowiązującej umowy ramowej. Umowa dotyczy organizacji konferencji zagranicznej z elementami motywacyjnymi. Wartość umowy wynosi 1.470 tys. zł. Termin realizacji ww. umowy to II kwartał 2015 r. W lutym Emitent podpisał umowę z firmą z branży chemicznej. Umowa dotyczy organizacji konferencji dla kluczowych klientów. Wartość umowy wynosi 538 tys. Zł. Umowa jest w trakcie realizacji. Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2015 roku: Raport bieżący nr 3/2015 z 11.02.2015 r. - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku. Raport bieżący nr 4/2015 z 11.02.2015 r. - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r. Raport bieżący nr 5/2015 z 13.02.2015 r. - Podpisanie znaczącej umowy. Raport kwartalny nr
6/2015 z 16.02.2015 r. - Raport kwartalny ICP Group S.A. za IV kwartał 2014 r. Raport bieżący nr 7/2015 z 27.02.2015 r. - Podpisanie znaczącej umowy. Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2015 roku. Raporty spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.icpgroup.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W lutym 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec
2015 r. W dniu 17 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bpejw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Michniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bpejw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2bpejw
d2bpejw