Trwa ładowanie...
d1a7elz
espi

IDEON S.A. - Odtajnienie informacji o znaczącej umowie (5/2013)

IDEON S.A. - Odtajnienie informacji o znaczącej umowie (5/2013)
Share
d1a7elz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odtajnienie informacji o znaczącej umowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ideon SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazuje do wiadomości publicznej informację, której przekazanie opóźniono ze względu na słuszny interes Emitenta, tj. podstawą opóźnienia informacji było prowadzenie przez emitenta negocjacji, których przekazanie mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji, jak również zagroziłoby interesom obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych). Zawiadomienie o opóźnieniu przekazania informacji do wiadomości publicznej Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 listopada 2012 roku. Informacja, której dotyczyło opóźnienie było zawarcie Umowy kupna sprzedaży energii elektrycznej z dnia 13 listopada 2012r. Stroną umowy była, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tow Akwatech z siedzibą w
mieście Bucza (obwód Kijowski, Ukraina) ? jako Sprzedającym. Przedmiotem wskazanej powyżej umowy był zakup przez Ideon SA (Kupujący) energii elektrycznej na łączną wartość około 280.000 tys. zł netto z terminem dostawy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku z możliwością przedłużenia dostaw energii elektrycznej o kolejne 9 lat. Warunkami zawieszającymi niniejszej umowy było: 1) dostarczenie przez Tow Akwatech następujących dokumentów: a) Uchwały Rządu Ukrainy w sprawie dostaw energii elektrycznej; b) Zawiadomienia UKRENERGO potwierdzającego niniejszą umowę. Warunki te nie zostały spełnione. Biorąc pod uwagę brak spełnienia warunków wymaganych umową Kupujący i Sprzedający w drodze Porozumienia stron rozwiązali Umowę, z dniem 13 lutego 2013 r. Zawarte Porozumienie wyczerpuje całkowicie wzajemne zobowiązania Stron i wyklucza jakiekolwiek wzajemne roszczenia stron z tytułu rozwiązanej umowy. Warunki opisanej powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na
rynku. Rozwiązana umowa nie przewidywała żadnych kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d1a7elz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2013-02-14 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a7elz

Podziel się opinią

Share
d1a7elz
d1a7elz