Trwa ładowanie...
d3ox0wb

IDEON S.A. - Raport roczny R 2013

IDEON S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3ox0wb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 161 686 896 683 38 396 214 846
Zysk na działalności operacyjnej (9 981) (52 468) ( 2 370) (12 571)
Zysk (strata) brutto (51 451) (293 791) (12 218) (70 393)
Zysk (strata) netto (44 051) (277 122) ( 10 461) (66 399)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 335 (24 044) 317 (5 761)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 916) (7 313) (455) (1 752)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 390) 31 928 (568) 7 650
Przepływy pieniężne netto, razem (2 971) 571 (706) 137
Aktywa razem 121 398 160 080 29 272 39 157
Zobowiązania 194 524 189 171 46 905 46 273
Kapitał własny (73 126) (29 091) (17 633) (7 116)
Kapitał podstawowy 343 491 343 491 82 825 84 020
Liczba udziałów/akcji w sztukach 343 490 781 343 490 781 343 490 781 343 490 781
Zysk (strata) netto na akcję (0,13) (0,81) (0,03) (0,19)
Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (0,13) (0,81) (0,03) (0,19)
Wartość księgowa na akcję (0,21) (0,08) (0,05) (0,02)
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (0,21) (0,08) (0,05) (0,02)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014-03-21 Komentarz Zarządu ostateczny SAR 2013 DW docx.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok
oświadczenie w związku z badaniem za rok 2013 Ideon S A .pdf Oświadczenie Zarządu Ideon SA o rzetelności
oświadczenie wybór podmiotu do badania jednostkowego za rok 2013 .pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłych rewidentów
rapjednładkorp2013.pdf Ład Korporacyjny
list prezesa do akcjonariuszy marzec 2014.pdf List Prezesa Zarządu
SARIDEON- na XII-2013(20-03-2014)_ ost.pdf Sprawozdanie finansowe
Opinia 31 12 2013 - SF IDEON SA.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Raport 31 12 2013 - SF IDEON SA.pdf Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@ideon.eu | | www.ideon.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2014-03-21 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Magdalena Gajdzik Główna Księgowa Magdalena Gajdzik

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb