Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

IDEON S.A. - Wypowiedzenie umowy kredytowej (9/2013)

IDEON S.A. - Wypowiedzenie umowy kredytowej (9/2013)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ideon S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP) wypowiedzenie umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z lutego 2008 roku z późniejszymi zmianami. O umowie kredytu Emitent informował w raportach bieżących 62/2008, 100/2008, 121/2008, 170/2009, 128/2010 53/2010, 14/2011. Bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia umowy przez Bank jest impas w zakresie prowadzonych rozmów z Emitentem w zakresie restrukturyzacji zobowiązań. Rozwiązanie umowy nastąpi za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, przy czym bank PKO BP zobowiązał się do cofnięcia wypowiedzenia w ciągu 7 dni w przypadku podpisania przez Emitenta ugody restrukturyzacyjnej. W ocenie Zarządu i doradców Emitenta podpisanie ugody w kształcie przedstawionym przez Bank jest niemożliwe. Jednocześnie Emitent informuje, że podjęte przez Bank PKO BP działania doprowadziły do całkowitego paraliżu działalności Spółki i spowodowały nieodwracalne procesy skutkujące karami finansowymi
od klientów Spółki. Zdaniem Emitenta powyższe działania mają bezpośredni związek z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie zapłaty odszkodowania dla Ideon od Skarbu Państwa. W przypadku definitywnego rozwiązania umowy kredytowej Zarząd Emitenta będzie zmuszony rozważyć złożenie wniosku w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta, co będzie miało negatywny wpływ na jednostki od niego zależne i powiązane. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2013-03-14 Damian Kus Wiceprezes Zarządu Damian Kus

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7