Trwa ładowanie...
d292byt

IDEON S.A. - Zabezpieczenie majątku dłużnika (18/2014)

IDEON S.A. - Zabezpieczenie majątku dłużnika (18/2014)

Share
d292byt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zabezpieczenie majątku dłużnika | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do komunikatu nr 16/2014 z dnia 23.05.2014 roku Zarząd emitenta informuje, że Sąd Rejonowy w Poznaniu ? Stare Miasto Wydział XI Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym, z wniosku wierzyciela Banku spółdzielczego w Piasecznie o ogłoszenie upadłości wierzyciela rzeczowego, dokonał na podstawie przepisów p. u i n. zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Kazimierza Szatybełko. Spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem S.A. w Śremie, będzie składała na to postanowienie stosowne zażalenie, gdyż w opinii Zarządu w/w spółki jak i Zarządu emitenta brak jest przesłanek do upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Śrem S.A. w Śremie a sam wniosek został przez Wierzyciela złożony z złej wierze i ma na celu wywarcie presji na zarządy obu spółek w celu zapłaty wierzytelności. Banki Spółdzielcze są wierzycielami układowymi emitenta i podlegają spłacie w realizowanym postepowaniu układowym Ideon S.A. Zabezpieczenie rzeczowe
ustanowione na aktywach Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem S.A. w Śremie jest zabezpieczeniem hipotecznym wynikającym z umowy objęcia obligacji emitenta i podlegającym jedynie kontroli wyznaczonemu administratorowi hipoteki. O dalszych krokach w tej sprawie emitent będzie informował na bieżąco. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@ideon.eu | | www.ideon.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2014-05-27 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

Podziel się opinią

Share
d292byt
d292byt