Trwa ładowanie...
d194alf
espi

IDM SA - Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko jednostce zależnej IDMSA (15/2015)

IDM SA - Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko jednostce zależnej IDMSA (15/2015)
Share
d194alf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko jednostce zależnej IDMSA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDM S.A. w up. układowej (dalej: IDMSA), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 w zw. z § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 20 marca 2015 r. IDMSA otrzymał od swojej jednostki zależnej tj. Electus S.A. z siedzibą w Lubinie informację wytoczeniu powództwa o zapłatę, zgodnie z którą: 1) Przedmiot postępowania stanowi zapłata kwoty pieniężnej. 2) Wartość przedmiotu sporu wynosi 6.000.000,00 zł. 3) Postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 lutego 2015 r. w drodze złożenia pozwu do Sądu Okręgowego w Legnicy, IX Wydział Gospodarczy. 4) W przedmiotowym postępowaniu stroną powodową jest: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast stroną pozwaną: Electus S.A. z
siedzibą w Lubinie. W ocenie IDMSA oraz Electus S.A. wytoczone powództwo jest bezpodstawne, a szczegółowa argumentacja w tym względzie zostanie przedstawiona przez pozwanego w terminie zakreślonym przez sąd orzekający. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
IDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-027 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mikołajska 26 lok 5
(ulica) (numer)
012 397 06 00 012 397 06 01
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
d194alf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-21 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2015-03-21 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d194alf

Podziel się opinią

Share
d194alf
d194alf