Trwa ładowanie...
dymh955

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2013)

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2013)

Share
dymh955

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGORIA TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Igora Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku Emitent powziął informację od Jarosława Krawczyka (akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w dniach od 19 listopada 2012 roku do 12 grudnia 2012 roku nabył akcje Emitenta, zwiększając stan posiadania akcji Spółki do 25,08 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zawarciem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 2.124.690 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 21,12 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 2.124.690 głosów, tj. 21,12 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, akcjonariusz posiada 2.500.089 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 25,08 %
kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 2.500.089 głosów, tj. 25,08 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

| | | IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGORIA TRADE S.A. | | usługi finansowe | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 389 67 03 | | +48 22 389 67 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.igoriatrade.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252507681 | | 142942858 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955