Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)
Share
d13cjch

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGORIA TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt.. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta IGORIA TRADE S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 14 stycznia 2013 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta Sumixam Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "Akcjonariusz"). W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Akcjonariusz poinformował, iż zawarł w dniach 10-11 stycznia 2013 roku transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu, w wyniku rozliczenia, których Akcjonariusz nabył łącznie 121.294 akcji Emitenta Igoria Trade S.A. i tym samym przekroczył próg 5% łącznej liczby głosów. Przed zawarciem transakcji, akcjonariusz posiadał 441.515 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 4,42% kapitału zakładowego Spółki i dawały
prawo łącznie do 441.515 głosów, tj. 4,42% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 562.809 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 5,63% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 562.809 głosów, tj. 5,63% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IGORIA TRADE S.A. usługi finansowe
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
+48 22 389 67 03 +48 22 389 67 01
(telefon) (fax)
www.igoriatrade.com
(e-mail) (www)
5252507681 142942858
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch