Trwa ładowanie...
d2ywg8j
espi

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

Share
d2ywg8j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGORIA TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt.. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta IGORIA TRADE S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 14 stycznia 2013 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta Sumixam Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "Akcjonariusz"). W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Akcjonariusz poinformował, iż zawarł w dniach 10-11 stycznia 2013 roku transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu, w wyniku rozliczenia, których Akcjonariusz nabył łącznie 121.294 akcji Emitenta Igoria Trade S.A. i tym samym przekroczył próg 5% łącznej liczby głosów. Przed zawarciem transakcji, akcjonariusz posiadał 441.515 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 4,42% kapitału zakładowego Spółki i dawały
prawo łącznie do 441.515 głosów, tj. 4,42% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 562.809 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 5,63% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 562.809 głosów, tj. 5,63% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ywg8j

| | | IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGORIA TRADE S.A. | | usługi finansowe | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 389 67 03 | | +48 22 389 67 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.igoriatrade.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252507681 | | 142942858 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ywg8j

Podziel się opinią

Share
d2ywg8j
d2ywg8j