Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t
espi

IGROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej. (60/2012)

IGROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej. (60/2012)
Share
d1xn10t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-01
Skrócona nazwa emitenta
IGROUP
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż dnia 1 sierpnia 2012 r. Pan Jan Ryszard Wojciechowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 9 sierpnia 2012 r. Jako przyczynę swej rezygnacji Pan Jan Ryszard Wojciechowski wskazał osiągnięcie celu, poprzez doprowadzenie do zakończenia postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, w wyniku czego, Jego misja uległa wyczerpaniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1xn10t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-08-01 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t