Trwa ładowanie...
d1t28pa
espi

IGROUP - Terminy przekazania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

IGROUP - Terminy przekazania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

Share
d1t28pa

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazania raportów okresowych w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka)
, działając w porozumieniu z Zarządcą Spółki, w wykonaniu normy § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 r.: SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: - za I kwartał 2012 r. ? 15 maja 2012 r. - za III kwartał 2012 r. ? 14 listopada 2012 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY: - za I półrocze 2012 r. ? 31 sierpnia 2012 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY - za 2011 r. ? 19 marca 2012 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY - za 2011 r. ? 19 marca 2012 r. Jednocześnie Spółka, działając w porozumieniu z Zarządcą Spółki, oświadcza, iż zgodnie z normą § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Spółki będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki. Ponadto, zgodnie z normą § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. oraz za II kwartał 2012 r. Co więcej, zgodnie z normą § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r., natomiast skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki będzie zawierał skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t28pa

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-01-20 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t28pa

Podziel się opinią

Share
d1t28pa
d1t28pa