Trwa ładowanie...
d1tze9z
espi

IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej za...

IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej zawarte przez podmiot kontrolowany przez osobę nadzorującą. (62/2012)
Share
d1tze9z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej zawarte przez podmiot kontrolowany przez osobę nadzorującą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), zgodnie z normą art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, iż, zgodnie z zawiadomieniem doręczonym Spółce w dniu 1 sierpnia 2012 r., Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM), tj. podmiot, którego Wiceprezesem Zarządu jest Pan Rafał Abratański, Członek Rady Nadzorczej Spółki, na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1) nabył w dniu 23 lipca 2012 r. 12.404 (słownie: dwanaście tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0.3800 zł za jedną akcję, 2) zbył w dniu 23 lipca 2012 r. 5.500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,3753 zł za jedną akcję, 3) nabył w dniu 24 lipca 2012 r. 20.405 (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki
w średniej cenie ważonej 0,3700 zł za jedną akcję, 4) zbył w dniu 24 lipca 2012 r. 22.360 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,3511 zł za jedną akcję, 5) nabył w dniu 25 lipca 2012 r. 43.278 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,3497 zł za jedną akcję, 6) zbył w dniu 25 lipca 2012 r. 2.198 (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,3500 zł za jedną akcję, 7) nabył w dniu 26 lipca 2012 r. 22.879 (słownie: dwadzieścia dwa tysięce osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,3300 zł za jedną akcję, 8) zbył w dniu 26 lipca 2012 r. 25.959 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela
w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,3323 zł za jedną akcję, 9) nabył w dniu 27 lipca 2012 r. 25.167 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,3000 zł za jedną akcję, 10) zbył w dniu 27 lipca 2012 r. 25.954 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2991 zł za jedną akcję, Powyższe transakcje zawarte zostały przez IDM w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie nie zawiera informacji o liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki, które były w posiadaniu IDM przed dokonaniem transakcji, o których mowa wyżej, dlatego też Spółka nie jest w stanie podać informacji o liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki, które są w posiadaniu IDM po dokonaniu transakcji, o których mowa wyżej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1tze9z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-08-01 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tze9z

Podziel się opinią

Share
d1tze9z
d1tze9z