Trwa ładowanie...
d3p4w7s
espi
07-03-2013 13:56

IGROUP - Wypowiedzenie przez Dom Maklerski IDM S.A. Porozumienia Inwestycyjnego. (50/2013)

IGROUP - Wypowiedzenie przez Dom Maklerski IDM S.A. Porozumienia Inwestycyjnego. (50/2013)

d3p4w7s
d3p4w7s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie przez Dom Maklerski IDM S.A. Porozumienia Inwestycyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 7 marca 2013 r., dostarczono Spółce wypowiedzenie Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 14 października 2011 r. (dalej: Porozumienie). Wypowiedzenie zostało dokonane przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM). Zgodnie z treścią wypowiedzenia: a) wypowiedzenie jest dokonywane ze skutkiem natychmiastowym; b) wypowiedzenie jest dokonywane w związku z bezskutecznym upływem terminu do zaniechania naruszeń Porozumienia, a także w związku z brakiem realizacji Porozumienia; c) IDM zastrzega możliwość dochodzenia od Spółki zapłaty kary umownej zastrzeżonej w Porozumieniu. Spółka stoi na stanowisku, iż przedmiotowe wypowiedzenie Porozumienia nie rodzi obowiązku
zapłaty przez Spółkę kary umownej. Ponadto Spółka informuje, iż wraz z w/w wypowiedzeniem Spółka otrzymała do wiadomości pismo IDM z dnia 21 lutego 2013 r. adresowane do Jana Ryszarda Wojciechowskiego. W piśmie tym IDM składa Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu oświadczenie o wypowiedzeniu Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p4w7s

| | | INTERNET GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-03-07 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p4w7s
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3p4w7s