Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

IMPEL - Koncentracja działalności deweloperskiej ? aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej (28/2011)

IMPEL - Koncentracja działalności deweloperskiej ? aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej (28/2011)
Share
d27uut4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Koncentracja działalności deweloperskiej ? aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2011 roku pomiędzy Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta, dalej: ISP) oraz Vantage Development S.A. (dalej: Vantage) został podpisany Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku, a o jej zmianach - w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 27 marca 2009 roku. W trakcie realizacji Umowy Inwestycyjnej zaszły okoliczności skłaniające jej strony do zaktualizowania ustaleń odnoszących się do wykonania Etapu III, Podetap II. Zgodnie z treścią Aneksu strony zobowiązały się współdziałać w celu realizacji procesu podziału Impel S.A. opisanego w Planie Podziału, który został opublikowany w raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku. Datą zakończenia Umowy Inwestycyjnej jest Dzień Podziału w rozumieniu art. 530 § 2 kodeksu spółek handlowych, tj. data uzyskania prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego o wpisie do Krajowego
Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Vantage. Raporty bieżące w sprawie realizacji nowych postanowień Umowy Inwestycyjnej będą publikowane w trybie § 5 ust. 1 pkt. 16 RMF GPW, przewidzianym dla działań związanych z podziałem Impel S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-111 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ślężna 118
(ulica) (numer)
071 7809403 071 78 09 679
(telefon) (fax)
cok@impel.pl www.impel.pl
(e-mail) (www)
899-01-06-769 006318849
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4