Trwa ładowanie...
d1fzot8
d1fzot8
espi

IMPEXMET - Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A. (36/2014)

IMPEXMET - Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A. (36/2014)
Share
d1fzot8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 15 listopada 2014 roku Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), zawiadamia, że w dniu dzisiejszym nastąpiło rozliczenie wezwania ogłoszonego w dniu 25 września 2014 roku na sprzedaż akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W wyniku wezwania SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. nabył (po weryfikacji złożonych zapisów) 4 670 254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impexmetal S.A. Przed Wezwaniem Impexmetal S.A. posiadał: - bezpośrednio 4.146.355 spółki Hutmen S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem
zależnym posiadał 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,23% akcji tej spółki i uprawniało do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu Impexmetal S.A. posiada: - bezpośrednio 4.146.355 spółki Hutmen S.A., co stanowi 16,20% akcji tej spółki i uprawnia do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem zależnym posiada 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 65,23% akcji tej spółki i uprawnia do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMET Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
022 6586568 022 6586405
(telefon) (fax)
info@impexmetal.com.pl www.impexmetal.com.pl
(e-mail) (www)
525-00-03-551 011135378
(NIP) (REGON)
d1fzot8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2014-11-21 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fzot8

Podziel się opinią

Share
d1fzot8
d1fzot8